Wijkwerking

De Linde neemt uitdrukkelijk een gemeenschapsvormende functie op in Haren. Het is steeds belangrijker om met De Linde het forum te bieden aan het netwerk van de klassieke, meestal Nederlandstalige verenigingen, én de nieuwe groepen, comités, én de individuele inwoners die hier de laatste jaren hun stek hebben gevonden, om uit te zoeken hoe zij invulling aan hun vrije tijd willen geven. Daar waar nodig moet vanuit het gemeenschapscentrum dat netwerk worden gecreëerd en verstevigd. Daarom trekken we regelmatig de wijk in om activiteiten te organiseren in de buurten en hierbij zo veel mogelijk actieve bewoners participatie te realiseren. Of het nu gaat over een film in openlucht, een graffitimuur of de organisatie van een kunstenfestival als Enterfestival.

Het spreekt echter vanzelf dat de klassieke werking van het gemeenschapscentrum als een “brede onderstroom” zal verder lopen en dat er steeds activiteiten en ontmoeting zullen worden georganiseerd voor de kinderen, volwassenen en senioren zoals dit doorheen de jaren is gegroeid. Ontmoetingskansen zoals vandaag blijven immers belangrijk en samen met verenigingen en groepen zal De Linde mensen blijven samen brengen in en rond het gemeenschapscentrum. Om dit realiseren is het natuurlijk ook belangrijk om goede (boven)lokale partnerschappen uit te bouwen.