theAter+

theAter+ is een regionale werking tussen cultuur en welzijn,  georganiseerd tussen de voorzieningen Ons Tehuis Brabant, De Klink, De Ark en gemeenschapscentrum De Linde. Deze werking is ontstaan uit de nood aan inclusie en (actieve) participatie aan cultuur voor volwassenen met een mentale beperking in de Brusselse regio.

theAter+ wil mensen met een beperking actief en op een laagdrempelige manier cultuur laten beleven, als toeschouwer, participant of maker. Financiële obstakels en mobiliteitsproblemen nemen we weg. Daarnaast omkaderen we de deelnemers met de nodige zorg, begeleiden hen met oog voor hun persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling.