Maak kennis met Haren

Over Haren

Haren maakt sinds 1921 deel uit van de Stad Brussel. Haren had lang een uitgesproken Nederlandstalig Karakter, maar de laatste decennia gingen vele Nederlandstalige families elders, vaak buiten Brussel wonen. Vele andere families namen hun plaats in, kwamen erbij en gingen in de nieuwe huizen en straten wonen die er de laatste 15 jaar zijn gebouwd. De bevolking van Haren groeit steeds verder aan en dat laat zijn sporen na. Het oude dorp is niet meer.

Het verdwijnen van het dorpse karakter van Haren werd echter niet enkel door een toename van de bevolking veroorzaakt, maar zeker ook omdat mensen uit verschillende bevolkingsgroepen met verschillende communautaire, etnische, religieuze en culturele achtergronden hier graag kwamen en komen wonen.

Via bouwprojecten en -plannen allerhande lijken diverse overheidsinstellingen het isolement van Haren te willen doorbreken en doet men verwoede pogingen om Haren écht deel van de stad te laten worden. Als de nieuwe grote gevangenis er komt krijgt Haren er in één klap 1.200 bij. Onnodig te zeggen dat dit weer een serieuze ingreep in de vrije en groene ruimte betekent en zware mobiliteitsdruk zal leggen op Haren. En dan vermelden we nog niet eens wat de gevolgen zullen zijn van alle andere bouwplannen van de stedelijke en gewestelijke overheden voor de stedelijke open ruimte die Haren nog (even) te bieden heeft.